Thi công

GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP THI CÔNG

        Xí nghiệp Thi công Xây dựng với đội ngũ cán bộ , công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm được Chủ đầu tư tin tưởng.         Xí nghiệp đã và đang thi công…

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG TY THI CÔNG

  Thi công xây dựng công trình 1 Thi công xây dựng Nhà điều hành SX Điện lực Kiên Giang 2 TC Khu khám đa khoa, dược, ...Trung tâm y tế huyện An Biên 3 TC Cung cấp đất đỏ …