Địa chất và thí nghiệm

GIỚI THIỆU XƯỞNG THÍ NGHIỆM - ĐỊA CHẤT

Xưởng Địa chất - Thí nghiệm được thành lập năm 2001, là xưởng Khảo sát - Thí nghiệm đầu tiên của ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang được cấp LAS-XD 226 của bộ xây dựng. Với các chức năng nhiệm…

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT - THÍ NGHIỆM

 A. Công tác Khảo sát địa chất + Khoan giếng nước ngầm 1 KSĐC khu DC lấn biển đoạn từ Rạch Vàm Trư đến kênh Cầu số 2  2 KSĐC Khu DC và bờ kè phía Đông nam đầm Đông…