GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP THI CÔNG

        Xí nghiệp Thi công Xây dựng với đội ngũ cán bộ , công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm được Chủ đầu tư tin tưởng.

        Xí nghiệp đã và đang thi công nhiều công trình công nghiệp, dân dụng; Xây dựng nhà ở; Các công trình giao thông, thủy lợi; Các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Khu công nghiệp.

TT XNXD

TT1 XNXD

TỔ CHỨC NHÂN SỰ :
   Ông : Trần Nam Hồ   Giám Đốc Xí nghiệp
   Ông : Châu Kiên Cường   Trưởng Phòng kỹ thuật
   Quản lý nhiều đội thi công xây dựng.