Tin tức

Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 01:35
       Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 08/3/2021 về tổ…

Thông báo bán đấu giá xe Mitsubishi 68H-7329

Thứ tư, 10 Tháng 3 2021 07:36
Thông báo bán đấu giá xe Mitsubishi 68H-7329 Thong_bao_ban_xe_68H7329.pdf

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ năm, 04 Tháng 6 2020 02:51
      Ngày 28/05/2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thông qua các mục tiêu cơ bản, tất cả các chỉ tiêu được…

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang lần thứ VII

Thứ tư, 13 Tháng 5 2020 08:27
     Ngày 12/05/2020 Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đep.      Tham…

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 03:39
     Căn cứ quyết định bổ nhiệm cán bộ số 73/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đề bạt ông Lê Văn Thước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể…