Tin tức

Hội thao chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022 02:59
     Sáng ngày 23/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);…

Hội thao chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022 02:59
     Sáng ngày 23/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);…

Hội thao chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022 02:59
     Sáng ngày 23/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);…

Hội thao chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022 02:59
     Sáng ngày 23/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);…

Hội thao chào mừng kỷ niệm Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thứ sáu, 13 Tháng 5 2022 02:59
     Sáng ngày 23/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);…