DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

STT Tên cổ đông sáng lập Nơi ĐKHK thường trú Sổ cổ phần Ghi chú
01 Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang 645 Nguyễn Trung Trực, P.An Hòa,
TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
1.972  
02 Nguyễn Ngọc Toán 118/83 Bạch Đằng, P.24, Quận Bình Thạnh,
TP Hồ Chí Minh
162,5  
03 Nguyễn Xuân Viên 101 Trần Hưng Đạo, P.Vĩnh Thanh Vân,
TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
140  
04 Bùi Văn Son 60A Mậu Thân, P.Vĩnh Thanh,
TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
35  
05 Lâm Thành 35 Huỳnh Tịnh Của, P.Vĩnh Thanh Vân,
TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
75