Tổ chức thành công các chi bộ Đảng thuộc Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2022

Written by 

       Trong tháng 10/2019 Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc thành công tốt đẹp.

       Tại Đại hội, các chi bộ đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm làm tiền đề triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện đúng Chỉ thị của Trung ương, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội chi bộ đã phát biểu chỉ đạo, đề nghị chi bộ cần tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng của chi bộ. 

       Đảng viên dự Đại hội đã tham gia đóng góp sôi nổi thể hiện tâm huyết, nhiệt tình, mang tính xây dựng cao. Đại hội cũng đề ra phương hướng,  nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đảng viên trong các Chi bộ cũng đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, tiên phong dẫn đầu về mọi mặt để bầu vào cấp uỷ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

001

            Đảng viên biểu quyết 

001a

            Đồng chí : Lê Văn Thước - Phó Bí Thư Đảng ủy - thay mặt Đảng ủy Công ty chỉ đạo Chi bộ Văn Phòng 

002

            Bỏ phiếu bầu ban chấp hành của chi bộ Văn phòng

003

             Ban chấp hành Chi bộ Văn Phòng khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

004

            Ban chấp hành chi bộ văn phòng khóa VI nhiệm ký 2020 - 2022 hứa hẹn

004

             Tập thể Đảng viên Chi bộ Văn Phòng

004

              Đồng chí : Trần Thanh Thủy - Bí Thư Đảng ủy - thay mặt Đảng ủy Công ty chỉ đạo Chi bộ Xây dựng 

004

           Ban chấp hành Chi bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

004

            Tập thể Đảng viên Chi bộ Xây dựng

004

            Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Khảo sát Thiết kế nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

004

              Tập thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Khảo sát Thiết kế

004

             Ban chấp hành Chi bộ Đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

004

           Tập thể Đảng viên Chi bộ Đầu Tư

004

              Ban chấp hành Chi bộ Giám sát - Thí nghiệm nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt

004

            Tập thể Đảng viên Chi bộ Giám sát - Thí nghiệm