Hội nghị người lao động năm 2017

Written by 

Chiều ngày 12/01/2017, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Công ty) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017, tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Yên Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang (đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh), đồng chí Đặng Thanh Song, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng toàn thể cán bộ, đại diện người lao động Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang tham dự.

Hội nghị thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017...

Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo từ Đại Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã quán triệt và cùng toàn thể người lao động của công ty đoàn kết thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kết quả đạt được trong năm như sau:

-       Kết quả sản xuất kinh doanh đạt 100,6% kế hoạch, các lĩnh vực công tác đều tăng so với năm 2015; thu nhập bình quân của người lao động 12.000.000đ/ tháng;

-       Công tác tổ chức được chú trọng, trong năm Công ty đã rà soát sắp xếp lại nhân sự của các phòng, ban; củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Gạch không nung; kiện toàn Văn phòng đại diện tại Phú Quốc; thành lập 01 Công ty TNHH MTV XDTMDV Nam á Kiên Giang; di dời Văn phòng đại diện tại Phú Quốc về địa điểm mới…;

-       Trong năm, công ty đạt được nhiều danh hiệu trong lĩnh vực hoạt động: Top 100 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn; đồng chí Tổng Giám đốc nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016”; giải Bạc chất lượng Quốc Gia do Bộ Khoa học công nghệ bình xét;

-       Công ty tham gia đóng góp quỹ phúc lợi xã hội với tổng số tiền là 480 triệu đồng, nhận phụng dưỡng 02 mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác; Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, với doanh thu năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo lợi tức của cổ đông, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

-       Công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, công ty kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công ty và những cá nhân có những sáng kiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả trong hoạt động của công ty; đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, động viên người lao động cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị thông qua và tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2017; bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017; thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 và được 100% người lao động thống nhất biểu quyết.

2

(Đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể)

Đồng chí Đặng Thanh Song, phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu chỉ đạo những vấn đề Công ty cần tập trung trong năm 2017 nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đã xây dựng.

Đồng chí Tổng Giám đốc công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động quyết tâm phấn đấu, tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn trên các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, góp phần xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Phòng KHKD