Hội nghị đảng viên năm 2017

Written by 

Sáng ngày 12/01/2017, Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Đảng bộ công ty) tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2017, Hội nghị báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Hoàng Sơn, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang tham dự đầy đủ.

Trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp và sự phối hợp chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành đảng bộ công ty và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, kết quả đạt được trong năm 2016, như sau:

-     Kết quả sản xuất kinh doanh đạt 100,6% kế hoạch, các lĩnh vực công tác đều tăng so với năm 2015;

-     Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia học tập các văn bản, nghị quyết của đảng, như: Nghị quyết Đại hội XII của Đản; Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI Đảng ủy khối doanh nghiệp…triển khai quán triệt Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 4 – khóa XII… nhìn chung công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ công ty quan tâm và thực tốt.

-    Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 20/9/2016 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai, kết quả 100% đảng viên và người lao động tham gia; định kỳ hàng tháng các chi bộ trực thuộc phân công đảng viên báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện nội dung đăng ký, tổ chức trao đổi, thảo luận…qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt;

-     Đảng bộ công ty thường xuyên kiện toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, duy trì công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên, triệt để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI); công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong năm kết nạp thêm 05 đảng viên mới, đạt kế hoạch do Đảng ủy khối doanh nghiệp giao;

-    Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đạt 100% kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, kết quả ttrong năm thực hiện: Đảng bộ công ty thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 01 tập thể và 01 cá nhân, các chi bộ trực thuộc tiến hành 12 cuộc kiểm tra và 07 cuộc giám sát đảng viên;

1

-     Đảng bộ công ty thực hiện tốt công tác lãnh đạo công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể…

-    Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016, 01 tập thể đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 57 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 12 đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 mà Đảng bộ công ty đã xây dựng; đồng chí Bí thư Đảng bộ công ty kêu gọi toàn thể đảng viên và người lao động trong Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Phòng KHKD