Bộ xây dựng ban hành Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Written by 

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bộ câu hỏi gồm 90 câu và có đáp án.

Tải bộ câu hỏi tại đây