MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI

1 KS + Lập DA  CT nâng cấp Đg Vĩnh Hòa - chợ Nhà Ngang huyện Vĩnh Thuận
2 KS + Lập DA ĐTXD CT nâng cấp Đg Vĩnh Bình Bắc - Ba Đình huyện Gò Quao
3 KS+Lập DA ĐTXD mặt đg + vỉa hè + HTTN Đg CMT8 huyện Phú Quốc
4
KS+ lập BC nền+ mặt đường ... đường Định An- VHH Bắc nối dài
5 KS + Lập DA Đường, cầu, cống - Đg xã Vĩnh Hòa Phú - CT
6 KS + Lập DAĐT ổn định DC vùng T4,5,6 ở vùng biên giới, HĐ, KL
7   Khảo sát lập DA Khu nuôi tôm CN Cty Cổ phần ĐT Vương Quốc Việt huyện Giang T hành
8 Khảo sát + lập dự án đầu tư và hỗ trợ phê duyệt dự án khu đầu tư nuôi tôm CN- Cty CP ĐT Vương Quốc Việt
9 KS + Lập BC KT - KT XD mới Đg liên xã TT Gò Quao - VP A - VP B
10 KS+ Lập BCKTKT XD khu dân cư và TĐC xã Vĩnh Thắng - Gò Quao
11 KS+ Lập BCKTKT XD nền + mặt đường - Đường VT - Chắc Băng
12 KS + Lập BC KTKT CT nâng cấp làm mới mặt đg Huỳnh Mẫn Đạt - TP Rạch Giá
13 KS+Lập BCKTKT XD CSHT khu tái định cư phường Vĩnh Thông 
14 KS + Lập BC KTKT CT nâng cấp làm mới mặt đg Bà Triệu - TPRG
15 KS + Lập BC KTKT SLMB, đg GT, TN và HT cấp điện - Điểm TĐC khu DL Thạch Động - TXHT
16

KS + Lập BC KTKT NV kênh Bờ phụ đê quốc phòng - An Minh

17 KS + Lập BC KTKT đg tuyến DC kênh 9 (K.Suối Tiên - K.Thủy Lợi)
18 KS + Lập BC KTKT Đường số 10 (bà Kèo gđ 1) - Phú Quốc
19 KS+Lập BC KTKT NV Kênh Đầu Ngàn A và K.ZeRo, Tân Hiệp
20 KS + Lập báo cáo KTKT Nạo vét kênh Đầu Ngàn , Kênh Zero và Kênh 1
21 KS + lập BC SLMB khu TT hành chính & DC đô thị Đầm Chít - Giang Thành
22 KS + lập BC SLMB khu tư pháp TT HC & DC đô thị Đầm Chít - Giang Thành
23 KS + Lập DA đường, vĩa hè, TN khu TTHC huyện Giang Thành
24 KS + Lập BCKTKT SLMB khối CQNN khu TTHC huyện Giang Thành
25 KS + Lập BCKTKT kè chống xói lở bờ kè kênh mới - Tân Hiệp
26 KSĐH, lập BCKTKT đường BT đến cầu dẫn lên trạm đập đá số 3 - NM XM Kiên Lương
27 KS + lập BCKTKT nền mặt đường và 2 cầu trên tuyến - đường tuyến dân cư kênh 9 Hòn Đất
28 KS + lập BCKTKT mở rộng đường bờ tây kênh Lình Huỳnh, Hòn Đất
29 KS + lập BCKTKT đường T6 (QL 80 - ấp Giồng Kè) Hòn Đất
30 KS + lập BCKTKT đường bờ Đông Vàm Ranh (cầu kênh 200 - rạch Giáo Phó) - Hòn Đất
31 KS + lập BCKTKT đường và rãnh thoát nước quang núi Hòn Sóc 
32 KS + lập BCKTKT nền mặt đường kênh 9 (kênh Ba Thê - Kiên Hảo)
33 KS + Lập BC KTKT ĐT: nạo vét kênh Ranh Bình Thành -Chí Thanh - Tân Hiệp
34 KS+ Lập BC KTKT đường tuyến DC Kênh 9 (đoạn QL 80-cầu Suối Tiên) HM: nền mặt đường-cầu kênh 200 và cầu kênh 1-HĐ.
35 KS + lập BCKTKT Nạo vét kênh sau làng (Hữu An-Thầy Thông Tân Hiệp
36 KS + lập BCKTKT nạo vét kênh Ranh Bình Thành - Chí Thành - Tân Hiệp
37 KS + lập BCKTKT Đường kênh ấp chiến lược (đoạn bến đò giải phóng 9 đến Sư Thiện An) - Rạch Giá
38 KS + lập BCKTKT Đường Bê tông  Xi Măng thuộc  đường  Vàm Hàn  - Giang Thành
39 KS + lập BCKTKT Đường BTXi Măng (đoạn 2) thuộc đường HT3 (nối tiếp) - Giang Thành
40 KS+LBC KTKT: nền mặt đg Rạch Gỗ -T.K. hòa- Giang Thành
41 KS+LBC KTKT: nền mặt đường Sỏi đỏ- Đường HT1 - xã Tân Khánh Hòa - Giang Thành
42 KS+LBCKTKTXD CT: Đường BTXi Măng  đường T4 (nối tiếp)  - Giang Thành
43 KS+LBCKTKTXD CT: Đường BTXi Măng  đường T5 (nối tiếp)  - Giang Thành
44 KS+LBCKTKT nạo vét kênh Lò Đường  - Gò Quao
45 KS + Lập BC KTKT XDCT: Tường chắn dưới chân taluy khu TĐC khu 10,2 ha Bắc Sân bay
46 KS + Lập BCKTKT XDCT: sửa chữa đường, gia cố lề cầu đường ĐT 965 (đê bao UMT và Hồ Hoa Mai) huyện U Minh Thượng và huyện An Minh
47 KS + lập BCKTKT Sửa chữa đường  ke chống sạt lở đường tỉnh ĐT 966 - huyện An Biên + U Minh  Thượng
48 KS + lập BCKTKT Sửa chữa đường + cầu+ kè chống sạt lở đường tỉnh ĐT 963 - huyện Tân Hiệp + Giồng Riềng
49 KS + Lập BCKTKT Sửa chữa đường, Rãnh,  kè chống sạt lở đường ĐT 965B(An M Bắc-V Khánh) -An Minh
50 KS + Lập BCKTKT XDCT: sửa chữa các cầu+  cống tuyến đường ĐT 974-(đg Gành Dầu) huyện Phú Quốc
51 KS + Lập BCKTKT XDCT: sửa chữa mặt đường , cầu đường tỉnh ĐT 967( Thứ 7- Cán Gáo) -huyện An Minh
52 KS lập BCKTKT Nạo vét kênh K1-Phú Mỹ-Giang Thành
53 KS lập BCKTKT Nạo vét kênh K4-Phú Mỹ-Giang Thành
54 KS lập BCKTKT Nạo vét kênh H9 -Phú Mỹ-Giang Thành
55 KS lập BCKTKT Nạo vét kênh cặp Nông Trường ( nông trường 1)-Phú Mỹ-Giang Thành
56 KS lập BCKTKT Nạo vét lấy đất kết hợp làm bờ bao ấp T4- xã Phú Mỹ-Giang Thành
57 KS lập BCKTKT Nạo vét lấy đất kết hợp làm bờ bao Tôm -Lúa  - xã Phú Mỹ-Giang Thành
58 KS lập BCKTKT Nạo vét thủy lợi nội đồng Tổ hợp tác Ap 4-xã Phú Mỹ-Giang Thành
59 KS,LBC KTKT nền mặt đg Đường Bờ Đông Mương Kinh - Hòn Đất
60 KSlập BCKTKT XD: Đg bê tông XM đường T4 (đ nối tiếp đến K1) Giang Thành
61 KSĐH Lập BCKTKT CT: nạo vét cửa Kênh  Ba Hòn, Kiên Lương 
62 KS + Lập BCKTKT Nạo vét Kênh 6 Rọc Bờ Ke - Tân Hiệp
63 KS + Lập BC KTKT Nạo vét Kênh 10A- Tân Hiệp
64 KS + Lập BC KTKT Nạo vét Kênh Sau Làng HTX 8A- Tân Hiệp
65 KS + Lập BC KTKT Nạo vét Kênh T4 - Giang Thành
66 KS + Lập BC KTKT Nạo vét mở rộng kênh Đồn Tả - Hà Tiên
67 KS + Lập BC KTKT nền + mặt đường - Đường 285 - xã Lình Huỳnh - Hòn Đất
68 KS + Lập BC KTKT nền + mặt đường - Đường Mương Kinh A - xã Sơn Bình - Hòn Đất
69 KS Lập BCKTKT Mặt đường BTCT Đường bờ đông Mương kênh - Sơn Kiên - Hòn Đất
70 KS Lập BCKTKT Đường BTXM Đường BT 750 - Giang Thành
71 KS Lập BCKTKT Mở rộng mặt đường BTXM  Lộ BT đường HT1 (mở rộng) - Giang Thành
72 KS Lập BCKTKT Cải tạo sửa chữa đường Bạch Đằng, TP. Rạch Giá
73 KS lập BCKTKT Nền, mặt đường cầu kênh 1000; cầu kênh Bao; Cầu kênh Chi cục và cầu kênh Đường Théc thuộc CT Đường T5 (từ kênh Rạch Giá – Hà Tiên đến kênh 9 xóm Đạo)
74 KS lập BCKTKT Nâng cấp đường Trần Phú - Phú Quốc  
75 KS lập BCKTKT Đường Nguyễn Thái Bình - TT Dương Đông - Phú Quốc 
76 KS lập BCKTKT Đường Nguyễn Văn Nhị - Phú Quốc
77 KS lập dự án Bảo tồn và phát huy bền vững Vườn Quốc Gia U Minh Thượng - Kiên Giang
78 KS lập BCKTKT Đường BTXM Đường HT 6 (Giai đoạn 2) - Giang Thành
79 KS lập BCKTKT Nền mặt đường đường Đập Đá - Tràm dưỡng  Hòn Đất
80 KS lập BCKTKT Đường BTXM Đường BT Cầu Dừa - Giang Thành
81 KS Lập BCKTKT Đường BTXM Đường kênh NT3 (đoạn cuối) - Giang Thành
82 KSĐH, lập BCKTKT cầu kênh Rạch Giá Hà Tiên phường Vĩnh Thông,  Cầu kênh Rạch Giá Long Xuyên xã Phi Thông, cầu KP 7 phường Rạch Sỏi - TP Rạch Giá
83 KSTK Kênh Suối Tiên - Hòn Đất
84 KSTK NV + đào mới - Kênh Trục giữa TTrang và T4 -Kiên Lương
85 KSTK Tường kè,ki ốt bán hàng…Công viên Bạch Đằng đoạn I - Phú Quốc
86 KSTK đường thứ 10 Rọ Ghe - An Minh
87 KSTK HTGT, vỉa hè, TN Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang
88 KSTK BVTC Đg, vỉa hè,thoát nước Đg trục số 1-5, Bắc sân bay, Phú Quốc
89 KSTK Đê bao + SLMB Khu ĐTM lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi - TP Rạch Giá
90 KS, thiết kế BVTC Khu tái định cư xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc
91 KS, thiết kế BVTC Khu tái định cư xã Gành Dầu huyện Phú Quốc
92 KS TK nền, mặt đường BTCT, cầu kênh Ranh - Đường Kiên Hảo, Hòn Đất
93 KS TK nền, mặt đường-Đg Mỹ Đình, Hòn Đất
94 KSTK Nền, mặt đường, vỉa hè, sân nền, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước thuộc DA ĐTXD chợ Bắc Sơn giai đoạn 2 - TP Rạch Giá 
95 KSTK CT: nâng cấp tuyến đường Hoa mai đi K.9; kênh 6  & XD: 2 cầu: cầu kênh KT2, cầu k.19; thuộc DA khôi phục bảo vệ PT VQG U Minh Thượng 
69 KSTK Láng nhựa đường ĐTXD hạ tầng Kỹ thuật Khu CN Thạnh Lộc (mới) giai đoạn 1 quy mô 150ha