GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP GIAO THÔNG THỦY LỢI

Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông thủy lợi (XN KSTK GTTL) hoạt động với chức năng tư vấn khảo sát địa hình ở tất cả các lĩnh vực và lập dự án, thiết kế công trình Giao thông, Thuỷ lợi, Hạ tầng kỹ thuật. Trong những năm qua, Xí nghiệp đã được ban Giám đốc Công ty quan tâm đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng thực hiện các hợp đồng về khảo sát, thiết kế, tư vấn xây dựng có chất lượng hiệu quả tốt.
Với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm và các trang thiết bị hiện đại, Xí nghiệp sẵn sằng thực hiện công tác tư vấn trong đầu tư xây dựng đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Để phù hợp với chiến lược phát triển công ty, Xí nghiệp KSTK GTTL đặt mục tiêu cao nhất chính là sự hoàn toàn hài lòng của khách hàng thông qua các cam kết cơ bản nhất là: “tiến độ, chất lượng và giá thành”TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Ông : Phí Tuấn Mạnh        - Giám đốc Xí nghiệp 
Ông : Bùi Văn Khương    - Phó Giám đốc Xí nghiệp 
Gốm 2 Phòng chuyên môn
1. Phòng Khảo Sát
Ông : Phí Tuấn Mạnh            
2. Phòng Thiết Kế
Ông : Lê Minh Đức               - Trưởng Phòng

 

MỘT SỐ THIẾT BỊ KHẢO SÁT

TT GTTL

KS GTTL

TK GTTL

Thiet bi gttl