MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

Một số công trình thiết kế qui hoạch

1 Lập QH chung XD thị trấn T.K. Hòa -  H. Giang Thành Huyện Kiên Lương
2 TK QHCT Khu DC nội ô thị trấn Kiên Lương - Ba Hòn huyện Kiên Lương
3 Lập Nhiệm vụ đ/c QH và đ/c QHCT TT xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng
4 Lập QH Cụm dân cư Ngà ba Rạch Đùng -xã Bình An huyện Kiên Lương
5 Lập QHCT XD điểm DC Khu trung tâm xã Kiên Bình huyện Kiên Lương
6 Lập QHCT Khu trung tâm xã Hòn Nghệ huyện Kiên Lương
7 Lập QHCT Khu trung tâm xã Sơn Hải huyện Kiên Lương
8 Lập QHCT XD điểm DC Khu trung tâm xã Phú Lợi huyện Kiên Lương
9 Lập QHCT XD điểm DC Khu trung tâm xã Vĩnh Phú huyện Kiên Lương
10 Lập QHCT XD Cảng giao thông TMại.....Tô Châu, TX Hà Tiên
11 Lập QHCT Khu DC và bờ kè phía Đông nam đầm Đông Hồ - Hà Tiên 
12 Lập QHCT XD Cụm CN xã Thạnh Hưng huyện Giồng Riềng
13 Lập NVQH và đ/c QH Khu trung tâm xã Gành Dầu huyện Phú Quốc
14 Lập NVQH và QHCT Khu TT xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc
15 Lập QHCT XD phường An Bình - TP Rạch Gía
16 Lập QHCT Trung tâm xã Bình Sơn huyện Hòn Đất
17 Lập QHCT Trung tâm xã Sơn Kiên huyện Hòn Đất
18 Lập QH XD Trung tâm xã Định Thành huyện Gò Quao
19 QH khai thc sử dụng đầm Đông Hồ - TX Hà Tiên
20 Lập QHCT XD cơ sở 2 Trường CĐCĐ KG huyện Phú Quốc
21 Lập QH chi tiết xây dựng trung tâm xã Thạnh Đông B huyện Tân Hiệp
22 Lập QHCT Khu DL sinh thái đảo Hòn Đước và Hòn Tre Vinh huyện Hà Tiên
23 Lập QHCT XD Khu trung tâm hành chính ĐTM Đầm Chích huyện Kiên Lương
24 Lập QH, bố trí DC các xã biên giới VN-Campuchia tại KG gđ 2008-2015
25 Lập QH phát triển ngành nghề nông thôn ….Làng nghề Kiên Giang
26 Lập NVQH và QH Khu TĐC xã Gành Dầu huyện Phú Quốc
27 Lập NVQH và QH Khu TĐC xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc
28 Lập QHCT Cụm CN KP7, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá
29 Lập QHCT Khu DL sinh thái nhà vườn ….Gia Huy huyện Phú Quốc
30 Lập QHCT Khu dân cư Tây Nam Rạch Sỏi, TP Rạch Giá
31 Lập QHCT Khu Thương mại - Du lịch Phường Tô châu, Hà Tiên
32 Lập QHCT xây dựng điểm DC xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Thuận
33 Lập QHCT Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy GĐ chống mỹ cứu nước (1954-1975) huyện U Minh Thượng
34 Lập QHCT XD Khu DC Phía bắc Khu hành chính Ba Hòn huyện Kiên Lương
35 Lập QHCT Cụm CN và tiểu thủ CN huyện Kiên Lương 
36 QH  chi tiết XD khu GD - ĐT khu đô thị Đần Chít huyện Giang Thành
37 QH chi tiết XD khu TM & DC khu đô thị Đầm Chít huyện Giang Thành
38 KS, Lập nhiệm vụ quy hoạch và thiết kế đồ án quy hoạch- Khu tái định cư Bãi Thơm huyện Phú Quốc
39 Lập QH PT mạng lưới trường, lớp học thuộc ngành GDĐT KG giao đoạn 2011- 2020
40 Lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020
41 Lập đồ n QH xy dựng nông thôn mới xã Kiên Bình huyện Kiên Lương
42 Lập đồ án QH xây dựng nông thôn mới xã Hòa Điền huyện Kiên Lương
43 Lập đồ án QH xây dựng nông thôn mới xã Bình Trị huyện Kiên Lương
44 Lập đồ án QH xây dựng nông thôn mới xã Bình An huyện Kiên Lương
45 Lập đồ án QH xây dựng nông thôn mới xã Dương Hòa huyện Kiên Lương
46 Lập QH chi tiết XD MR Khu từ trần-NTLS tỉnh KG- Phường Vĩnh Quang -Rạch Giá
47 Lập đồ án QH xây dựng nông thôn mới xã Tiên Hải, TX Hà Tiên 
48 Lập quy hoạch khu dân cư và chợ nông hải sản - Trung tâm thương mại Rạch Giá
49  Lập điều chỉnh QH chung XD TT Minh Lương tỷ lệ 1/2000, quy mô 250ha huyện Châu Thành
50   Lập Đ/c QH chi tiết XD 1/500, Khu DC Đường Bào-138,5086 ha-Dương Tơ huyện Phú Quốc.
51  Lập ĐA điều chỉnh QH CT XD khu từ trần NTLS phường Vĩnh Quang tỷ lệ 1/500, QM 4,1ha- tỉnh Kiên Giang
52 Lập NVQH CT CT: nghĩa trang nhân dân xã Phi thông, QM5,953ha, tỷ lệ 1/500  thành phố Rạch Giá
53 LNV +QHCT pkhu P.An Hòa (phần còn lại) ty lệ 1/2000 - Tp Rạch Giá
54 LNV,LQHCT XD nghĩa trang ND xã DHòa, Hòa Điền -Kiên Lương
55 Lập nhiệm vụ QH+ QH Khu Du lịch  Sinh thái OASIS RESORT-HOTEL Huyện Phú Quốc
56 Lập NV QH+ QH Khu Du lịch  Núi Ngọc huyện Phú Quốc
57 Lập NVQH + Lập QH phân khu phía Đông Nam - P. Vĩnh Lợi - TP Rạch Giá

Thiết kế dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

1 TK NLV Trường CĐCĐ KG, xã VHH huyện Châu Thành
2 TK dãy lớp học 3T 21P - Trường THCS Vĩnh Phước A huyện GQ
3 TK Khu thương mại chợ Kiên Lương - thị trấn KL
4 TK Thư viện Trường CĐCĐ KG, huyện Châu Thành
5 TK Khoa Ngoại ngữ và trung tâm tin học - Tr. CĐCĐ Kiên Giang
6 TK Khoa Khoa học cơ bản và KTXH - Tr. CĐCĐ KG
7 TK Khu nhà nghỉ phân tán - Khu nhà nghỉ huyện PQ
8 TK nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu - CT
9 Vẽ ghi hiện trạng các khoa - Bệnh viện đa khoa KG
10 TK Dãy 24 phòng học - Trường THPT Vĩnh Thắng - GQ  
11 TK dãy 06P học thí nghiệm Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề GQ
12 TK nhà hàng - Nhà nghỉ Pháo Đài - BCHQS tỉnh KG
13 TK Xây mới nhà nghỉ 29P - Nhà nghỉ Pháo Đài - BCHQS KG
14 TK Dây chuyền SX thủy sản đông lạnh - NM CB TSản XK Tắc Cậu, CT
15 TK Dãy nhà ở lô 1, 2 - Dãy nhà ở TM đg Trần Khánh Dư phường An Hòa, TP Rạch Giá
16 TK nhà máy chế biến thủy sản XK Tắc Cậu huyện Châu Thành
17 TK các hạng mục nhà máy xử lí rác thải TPRG CS 200 tấn/ngày huyện Hòn Đất
18 TK Trụ sở VP, NLV, Nhà công vụ … các ban đảng Trụ sở Huyện ủy U Minh Thượng
19 TK XD mới 6 khoa nội trú BV đa khoa Gionf62 Riềng  (phần nâng cấp MR) 
20 TK Khu xử lí nước thải.......CSHT Khu công nghiệp Thuận Yên - Hà Tiên
21 TK dãy 12P học lý thuyết TT Hướng nghiệp dạy nghề Gò Quao
22 TK Bản vẽ thi công + DT HR, sân đg, ....Trường THPT Vĩnh Thắng, Gò Quao
23 TK NM chế biến đồ hộp XK Tắc Cậu huyện Châu Thành
24 TK Nhà ăn Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang
25 TK Dãy nhà ở lô 1, 2 - Dãy nhà ở TM đg Trần Khánh Dư, An Hòa, TP Rạch Giá
26 TK Dây chuyền SX thủy sản đông lạnh - NM CB thủy sản XK Tắc Cậu huyện Châu Thành
27 TK CHM NM Xử lí rác thải TPRG công suất 200tấn/ngày
28 TK HT cấp điện công cộng và cấp điện hạ thế - NM rác thải TP Rạch Giá
29 TK Dãy nhà học A1+A2+nhà cầu nối - Trường TH Minh Lương 1-CT
30 TK Xây mới 6 khoa điều trị NT : Khoa đông y... Bệnh viện ĐK huyện GR(phần NC-MR)
31 Thiết kế Nhà máy chế biến đồ hộp XK Tắc Cậu - CT
32 TK Trụ sở làm việc (trụ sở VP , nhà làm việc...) Huyện Ủy U Minh Thượng
33 TK Nhà hiệu bộ Trường THPT huyện Châu Thành
34 TK Dãy nhà học A1 + Nhà cầu nối N3, N4 Trường THPT huyện Châu Thành
35 TK Dãy nhà học A2 + Nhà cầu nối N1, N2 trường THPT huyện Châu Thành
36 TK Dãy nhà học A3 Trường THPT Châu Thành
37 TK phòng thí nghiệm bộ môn nuôi trồng TS - Trường CĐCĐKG
38 TK phòng thí nghiệm bộ môn trồng trọt - Trường CĐCĐKG
39 TT HSTK + DT Đường dây trung thế 22KV, trạm biến áp 3 pha và đường dây hạ thế 0,4 KV- Khu đô thị mới Phú Cường
40
Tư vấn xây dựng Nhà máy xử lý Rác Phú Quốc
41 TK xây dựng CT Trung tâm Hành Chính huyện Giang Thành
42 TK dãy nhà 4 tầng Trường THPT huyện Giồng Riềng
43   TK Nhà làm việc, Nhà ở DT, nhà ăn… CS làm việc Công an Giang Thành  
44 TK dãy nhà 4 tầng Trường THPT huyện Giồng Riềng
45 TK Nhà làm việc và các hạng mục phụ - Chi cục hải quan huyện Phú Quốc
46 TKNLV (Xây mới), HT cấp nước; bể chứa cháy, hệ thống báo cháy -Sở Tài chính Kiên Giang 
47 TK XDCT: Trường THPT Định An,  HM: Dãy nhà học 12P,6P bộ môn,…... -huyện Gò Quao. 
48 TKXD CT:Trường THPT Định An,  HM: Sân, Đg, Hệ thống TN,  HT Điện -huyện Gò Quao. 
49 TKBVTC 09 dãy nhà lô (A1-A9), (A10-A17),……và Chợ nông sản 2 ĐTXD khu DC và Chợ Bác Sơn  (GĐ 2)
50 TK SLMB CSHT Khu công nghiệp Thuận Yên - TXHT
51 TK Nền đường CSHT Khu CN Thuận Yên - TXHT
52 TK SLMB Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thuận Yên - HT
53 TK SLMB, tường kè, HTGT,... - Chợ và Khu DC xã Vĩnh Thắng - GQ
54 TK nền móng đg và vỉa hè CSHT khu CN Thuận Yên - HT
55 TK HTGT + TN Tuyến DC vượt lũ kênh 600 (đoạn K6-K10) - TH
55 Thiết kế cấp điện + chiếu sáng công cộng- Khu tái định cư, dân cư thuộc khu đô thị Suối Lớn
56  Lập BC NCKT + Lập thiết kế BVTC Nhà làm việc Điện Lực Rạch Giá