GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

       Xí nghiệp Thiết kế Quy hoạch Dân dụng Công nghiệp có nhiệm vụ trực tiếp tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình xây dựng Dân dụng – Công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng cơ bản, các định mức đơn giá, các văn bản hiện hành và hợp đồng kinh tế đã ký kết với chủ đầu tư.

       Về chất lượng kỹ thuật, thiết kế và hiệu quả của từng đồ án đặt lên hàng đầu. Thực hiện tốt quyền giám sát tác giả, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng để đảm bảo chất lượng công trình.

        Với lực lượng KTS, KS có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao được chủ đầu tư, khách hàng tin tưởng. Sản lượng hàng năm của xí nghiệp luôn vượt kế hoạch đề ra.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
        Ông : Nguyễn Thế Hùng    - Giám đốc Xí nghiệp 
        Ông : Nguyễn Thanh Tú     - Phó Giám đốc Xí nghiệp 
Gồm 03 phòng chuyên môn
1. Phòng Kiến Trúc
        Ông : Doãn Thiện Tài Trí           - Trưởng Phòng
2. Phòng Thiết kế Dân dụng Công nghiệp
        Ông : Phùng Văn Sáng           - Phó Phòng

TT DDCN

TKDDCN

TKDDCN1

PTKDDCN

PTKDDCN1